­

Khondrion Energy4All medicijnonderzoek

Stichting Energy4All heeft een bijdrage geleverd aan het onderzoek van € 137.536,-. Dit is besteed aan onderstaande activiteiten.

  • Khondrion heeft een lean and mean organisatie en daarom huren zij experts in van een gespecialiseerd bedrijf die hen helpt bij het uitvoeren van de studie. Dit bedrijf regelt onder andere dat de lopende fase 2b studie bij de betrokken medische centra volgens afspraak wordt uitgevoerd. Tevens zorgt dit bedrijf dat  de deelnemende patiënten hun reiskosten ontvangen.
  • Er is een bijdrage gegeven voor het schrijven van het Investigational Medicinal Product Dossier (IMPD) voor de uitvoering van de fase 2-studie bij kinderen. Dit document is onder andere samen met het studieprotocol en de Investigators Brochure (IB) de basis voor het verkrijgen van toestemming van de betreffende Toetsingscommissie voor het uitvoeren van geneesmiddelenonderzoek binnen de Europese Unie (EU). Mede aan de hand van de genoemde verplichte onderzoeksdocumenten kan door de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC), de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) en de bevoegde instantie, de CCMO of het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, worden bepaald of toestemming kan worden verleend voor de uitvoering van de fase 2-studie bij kinderen in het geneesmiddelenonderzoek.
  • Voordat het medicijn op de markt mag worden gebracht is het noodzakelijk goedkeuring te verkrijgen van verschillende instanties, zoals bijvoorbeeld het European Medicines Agency (EMA). Deze instanties willen exact weten op welke wijze het medicijn wordt gemaakt en welke grondstoffen worden gebruikt. Van deze grondstoffen willen ze weer weten hoe puur ze zijn en hoeveel alternatieve leveranciers er zijn. Met een GAP analyse is dit onderzocht en hier is een dossier van opgesteld zodat er een grotere kans bestaat op goedkeuring van het medicijn.
  • Een klein gedeelte van de donatie heeft betrekking op de stabiliteitsstudie voor de uitvoering van de klinische trials. Hierbij gaat het erom hoe de werkzame stoffen van het potentiële medicijn Sonlicromanol het beste toegediend en bewaard kunnen worden. Door de invloed van allerlei omgevingsfactoren kan de kwaliteit fluctueren in de loop van de tijd. Het is van belang dat alle wenselijke eigenschappen van Sonlicromanol behouden blijven.

Stichting Energy4All steunt het medicijnonderzoek van professor Smeitink in samenwerking met Khondrion en het Radboudumc al sinds 2006. In totaal hebben we dit belangrijke onderzoek al gesteund met € 4.753.479,- en we blijven steunen tot het medicijn beschikbaar is voor de patiënten die het zo hard nodig hebben. Elke keer weer een stap vooruit op weg naar het medicijn. Dankzij vele vaste donateurs, actievoerders, collectanten, sponsorevenementen, donaties en nog veel meer mooie manieren om geld in te zamelen kunnen wij het medicijnonderzoek steunen. Samen sterk om energiestofwisselingsziekten te stoppen!

Help ook mee en doneer of start jouw eigen inzamelingsactie

­