­

Het onderzoek naar energiestofwisselingsziekten kost veel geld, maar gaat voorspoedig, dankzij o.a. de steun die Stichting Energy4All. Er is hoop en de eindstreep in in zicht. Energiestofwisselingsziekten worden dan wel een zeldzame ziekten genoemd, toch worden er per week 2 à 3 kinderen geboren met deze ziekte en dat is best veel. Bij bepaalde ernsitige haalt slechts 50% van de kinderen de leeftijd van 10 jaar. Als de diagnose wordt gesteld is het verschrikkelijk om te horen dat er nog geen enkel medicijn is tegen deze ziekte, maar gelukkig is het onderzoek naar een medicijn al vergevorderd. Daar blijven wij ons voor inzetten.

Missie

  • De missie van Stichting Energy4All is het verwerven van zo veel mogelijk financiële middelen om het onderzoek naar effectieve behandeling van energiestofwisselingsziekten te versnellen en te bevorderen.

Doelstellingen

Hoofddoelstelling van de Stichting Energy4All is:

  • Inzamelen van geld om het onderzoek naar een medicijn voor energiestofwisselingsziekten uit te breiden en te versnellen.

Daarnaast hebben wij als doelstellingen:

  • Onder de aandacht brengen van energiestofwisselingsziekten in de ruimste zin van het woord.

Stichting Energy4All zet zich in om te zorgen dat er zo snel mogelijk een medicijn komt om energiestofwisselingsziekten te stoppen en dat energiestofwisselingsziekten de komende jaren meer bekendheid krijgt in Nederland.

Daarnaast organiseert Stichting Energy4All activiteiten voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte en informatiedagen voor ouders en belangstellenden.

Wilt u weten waaraan Stichting Energy4All heeft bijgedragen met betrekking tot het onderzoek?

onze bijdrage aan het onderzoek

Doneer en steun het medicijnonderzoek!
Heeft u vragen? Mail naar info@energy4all.nl

 

­