­

Eric Oomen oprichter Stichting Energy4AllBlog Eric Oomen - april 2021

Eric Oomen is de oprichter van Stichting Energy4All. Hij is nog steeds zeer betrokken als lid van de Raad van Toezicht.

Hopelijk hoeven we niet het 30-jarig jubileum te vieren

Het is alweer 15 jaar geleden dat Energy4All is opgericht. Wat was de wens, toen ik op 3 april 2006 bij de notaris zat om de oprichtingsakte te ondertekenen? Die vraag heb ik mij de laatste dagen weer eens vaker gesteld. Het antwoord is meerledig. In de basis wilde ik uiteraard Jan Smeitink helpen met zijn ambitie om een medicijn te ontwikkelen tegen energiestofwisselingsziekte. Daarom moest er meer aandacht komen voor deze ziekte. En daarom moest er ook meer geld komen voor het onderzoek. Alle beetjes zouden helpen, en misschien zou het wel mogelijk zijn om ieder jaar tussen de 100.000 en 200.000 euro bij elkaar te brengen.

Nu we 15 jaar verder zijn weten we, dat het zeker is gelukt om de bekendheid voor de ziekte onder de aandacht van veel meer mensen te brengen. Sterker nog, Energy4All is een merk geworden, dat veel mensen koppelen aan de ziekte. Je komt steeds meer mensen tegen die Energy4All kennen. En daarom bereid zijn financieel bij te dragen. Of graag meedoen aan een activiteit die Energy4All organiseert.

We weten na 15 jaar ook, dat het mogelijk was om jaarlijks meer geld bij elkaar te brengen dan 200.000 euro. En dat is ieder jaar weer mogelijk dankzij ongelooflijk veel vrijwilligers. Want dat is een van de kernwaarden van Energy4All. We willen geen grote professionele organisatie maar een grote groep heel enthousiaste mensen, die graag bereid zijn om in gezamenlijkheid een steen(tje) bij te dragen. We hebben een harde kern van vrijwilligers met daaromheen veel mensen, die altijd klaar staan om mee te helpen als er iets georganiseerd moet worden.

Mede daarom is elke activiteit, die georganiseerd wordt, een feest. Een feest met een trieste ondertoon, omdat we weten, dat het medicijn voor heel veel kinderen niet op tijd gereed kon zijn. Maar ook een feest met veel passie en saamhorigheid voor het beoogde doel. Persoonlijk heb ik dat gevoel bij diverse activiteiten mogen ervaren. Maar dat gevoel heb ik nooit zo intensief ervaren als tijdens de dagen dat ik mee was met Forza4Energy4All in Bormio. Na die paar dagen realiseerde ik me dat ik bij het ondertekenen van de akte van oprichting niet had kunnen bedenken, dat Energy4All zo veel mooie emoties los zou kunnen maken bij mensen.

Vanaf 3 april 2021 gaan we verder. We weten niet hoe lang we nog verder moeten gaan. Maar hopelijk hoeven we over 15 jaar niet het 30-jarig jubileum te vieren. En de vooruitzichten zijn wat dat betreft positief. Jan Smeitink is ondertussen vergevorderd met zijn onderzoek om het medicijn op de markt te brengen, waarvoor we met ons allen de afgelopen jaren zo veel activiteiten hebben georganiseerd. We hebben een goed geolied bedrijfsbureau onder leiding van onze directeur Paul in den Bosch. En we kunnen nog steeds terugvallen op heel veel vrijwilligers, waarvan velen al vanaf het begin betrokken zijn. Hopelijk kunnen we over enkele jaren een datum prikken voor het mooiste feestje dat Energy4All verdient: een feestje waarbij we de stichting opheffen omdat het doel is bereikt. Ik kan eerlijk gezegd niet wachten op de dag dat we dat feestje vieren en ik hoop dan iedereen tegen te komen, die zich heeft ingezet om het beoogde doel te bereiken.

Eric Oomen

Steun het medicijnonderzoek en doneer!

Blog Eric Oomen - Energy4All nieuwsbrief april 2021
Foto door Ger Loeffen

 

­