­

PaulindenBosch 2020Blog Paul - juli 2020

Paul in den Bosch is directeur van Stichting Energy4All.

Stichting Energy4All en de corona crisis

Het is een bijzondere tijd waarin we nu leven. Het Coronavirus heeft de hele wereld in zijn greep en heeft nogal wat gevolgen voor onze maatschappij. Ook onze stichting ervaart een aantal grote problemen.
Dan denk ik natuurlijk als eerste aan onze patiënten en de gezinnen waartoe zij behoren. Zij behoren tot de groep zeer kwetsbare personen. De uitgeroepen lock down was erg vervelend maar oh zo nodig voor deze groep. Nu alles wordt versoepeld verkeert juist deze groep mensen in nog meer onzekerheid. Hoe gedisciplineerd blijft de rest van Nederland? Houden ze nog wel rekening met ons? Broertjes en zusjes moeten weer naar school, is dat wel veilig voor ons? Allemaal vragen waar we mee zitten. Ik weet het antwoord niet. Ik kan alleen maar vragen aan iedereen, denk aan de nog steeds grote groep van kwetsbare mensen en houd je aan de regels.

Waar ik natuurlijk ook aan moet denken is dat door deze crisis de test fase 2B waar professor Smeitink en zijn onderzoeksgroep mee bezig waren stil is gelegd. Ze hopen na de zomervakantie deze weer op te kunnen starten. De coronacrisis brengt vertraging met zich mee, terwijl dit medicijn nu al zo hard nodig is. Nu maar hopen dat ze inderdaad na de zomer weer kunnen beginnen.

En wat ook nog een heel belangrijk gevolg is van de corona crisis dat de stichting bijna geen inkomsten meer heeft. Alle evenementen zijn stilgelegd. Dus ook evenementen waar we als stichting bij aanwezig zouden zijn, ons zouden kunnen presenteren en waar we geld zouden kunnen ophalen. Geplande collectes kunnen geen doorgang vinden. Ons grootste fundraiser evenement Forza4Energy4All hebben we moeten afgelasten. Dit alles betekent dat we dit jaar helaas minder kunnen bijdragen aan het onderzoek.

Maar nu is het tijd om over te stappen om op alternatieve manieren geld in te zamelen. We hebben al wat leuke initiatieven om ons heen zien gebeuren. Ook gaanwe als stichting in september, wanneer ook de Mitochondrial Awereness Week plaats vindt, mooie activiteiten organiseren. Achter de schermen wordt er al druk aan gewerkt. Meer informatie hierover volgt snel!
Het blijft nog steeds mogelijk om bij de plaatselijke supermarkt te vragen of je onze stichting als goed doel mag opgeven voor de statiegeld bonnen. Je kunt zelf misschien ook in je eigen omgeving een Corona-proof evenement opzetten. Mocht je daar ideeën voor hebben, dan horen we die graag. Wellicht kunnen we er samen iets moois van maken! Als we met z’n allen onze schouders er onder zetten moet het toch mogelijk zijn om meer geld binnen te halen voor het onderzoek. Dit alles onder het motto “Samen Sterk”.

Ik hoop dat er snel een vaccin komt tegen het Corona virus en we elkaar weer de hand mogen schudden, knuffelen en bij elkaar kunnen komen. Maar tot die tijd, wees voorzichtig en blijf gezond.

Paul in den Bosch

Steun ook het belangrijke medicijnonderzoek met een donatie

Blog Paul - Energy4All nieuwsbrief juli 2020
Foto door Dick Vogelzang

­