­

Khondrion EFRO Subsidie

Stichting Energy4All heeft deze week € 90.000,- gedoneerd aan Khondrion voor de fase 2b studie van het medicijnonderzoek.

De fase 2b studie heeft als doel om na te gaan of het medicijn KH176 doeltreffend is bij patiënten en welke bijwerkingen er optreden. Daarnaast gebruikt Khondrion deze studie om de optimale dosis te bepalen om doeltreffendheid te verkrijgen met een minimum aan bijwerkingen.
De studie zal plaatsvinden in ziekenhuizen in München, Newcastle en Nijmegen. Het is een gecontroleerd onderzoek. Dit betekent dat een vergelijking gemaakt wordt tussen het medicijn KH176 en een placebo (nep medicijn). Door deze vergelijking kan een vertekening van de resultaten van de studies vermeden worden. Er zullen ongeveer 27 volwassen patiënten met een mitochondriële aandoening aan dit onderzoek meedoen. Inclusief voorbereidingen en analyse van de resultaten zal de totale studie 24 maanden in beslag nemen. Khondrion verwacht de studie begin 2020 te starten.

Khondrion heeft een subsidie ontvangen van de Europese Commissie (EC) voor het uitvoeren van de fase 2b studie, echter zijn er wel voorwaarden waaraan Khondrion moet voldoen. Een belangrijke is dat Khondrion zelf 1/3 van de kosten moet dragen. Dit betekent dat de EC iedere euro die Khondrion ontvangt voor de fase 2b studie vermenigvuldigt met een factor 3 en hiermee twee euro extra bijdraagt. Aangezien Khondrion zelf geen omzet heeft is zij voor dit project afhankelijk van bijdragen van o.a. Stichting Energy4All.

Voor de uitvoering en organisatie van de klinische studie is de hulp nodig van een Contract Research Organization (CRO). Deze organisatie is ingehuurd door Khondrion om onder andere de kwaliteit en veiligheid van het onderzoek te borgen. De bijdrage van € 90.000,- van Stichting Energy4All helpt Khondrion gedurende de klinische studie aan de bekostiging van de CRO.

In het jaar 2019 heeft Stichting Energy4All in totaal € 372.781,- bijgedragen aan het medicijnonderzoek.
Vanaf de oprichting in 2006 gaat het om een totaalbedrag van € 4.615.941,-.

Stichting Energy4All steunt structureel het medicijnonderzoek van professor Smeitink en zijn team van Khondrion in samenwerking met het Radboudumc.
Samen komen we steeds een stap dichterbij het medicijn. Maar we zijn er nog niet.
Steun Stichting Energy4All en help mee om die eindstreep te halen. Samen stoppen we energiestofwisselingsziekten!

Meer informatie over Khondrion: www.khondrion.com

­